Kynologisk eksperiment: den tsjekkoslovakiske ulvehunden

En av rasene som mange i Norge antakelig ikke har hørt om, simpelthen fordi den er forbudt her i landet, er tsjekkoslovakisk ulvehund. Denne hunderasen er et resultat av en serie eksperimenter i det som dengang var Tsjekkoslovakia (et kommunistland som senere ble oppløst i sine bestanddeler Tsjekkia og Slovakia). Forsøkene ble gjort på 1950- og 1960-tallet, og målet var å krysse ulv og schæferhund for å kunne trekke ulike biologiske konklusjoner. Hva slags resultater ville et slikt eksperiment og slik krysning gi med hensyn til dyrenes tilpasningsdyktighet, aggresjon, dominansnivå og respons til konfliktsituasjoner? Dette skulle være et interessant komparativt studie av hund og ulv, men endte også opp i en helt ny hunderase.

Czechoslovak wolf dogBakgrunnen var at eksperimentet var så vellykket at forskerne mente det ville være ønskelig å få frem en ny rase som kombinerte det beste i både hund og ulv. Utseendet til en tsjekkoslovakisk ulvehund kan minne noe om schæfer, men ligner ikke veldig verken på schæfer eller ulv. Dyrene er ganske store, og hannhunder veier som regel rundt 30 kilo. Fargen er brun, gul og grå, med lys maske. De fleste eksperter mener at denne hunderasen er velegnet både til brukshund og som hjemmehund for familien. Den kan riktig nok fremstå som svært reservert både i forhold til fremmede mennesker og i omgang med andre hunder. Likevel regnes den ikke internasjonalt som spesielt farlig.

Grunnen til at hunden er forbudt i Norge har nok mye med dens opprinnelse å gjøre. Hunden ble opprinnelig til for å delta i tsjekkoslovakiske spesialstyrker og være angrepshund i kommandooppdrag. Det sier seg selv at dette ikke høres ut som det beste utgangspunktet for en familiehund. Likevel er det verdt å merke seg at hunden som regel er ekstremt lojal overfor sin eier og familie, og lykkes godt i å leve sammen med andre husdyr.