Hunden og ulven – en sammenligning

Hunden og ulven er nære slektninger, og kan også pare seg og få fruktbare avkom. Likevel er det tross alt ganske store forskjeller på en ulv og en hund. Hunden har faktisk mindre hodeskalle og betydelig mindre hjerne enn en ulv på samme størrelse, hvilket kanskje vil overraske noen. Ulven har også større tenner enn de fleste hunder, og en sterkere kjeve. Med andre ord er ulven naturlig nok i større grad bygd for å drepe enn det hunden er. Biologer har forklart mange hunderasers hengende ører nettopp med svakhet i kjevemusklene.

The dog and the wolfPå den annen side klarer hunden seg med færre kalorier enn ulven, fordi den forbruker mindre energi. Hunden har som regel tykkere hud enn ulver, hvilket har fått noen eskimostammer til å foretrekke hundeskinnet foran ulvens. Potene til hunden er bare ca. halvparten så store som ulvens. Det mest spesielle med hunden sammenlignet med ulven er kanskje den enorme variasjonen i størrelse og utseende mellom forskjellige hunderaser, et resultat av fremskyndet og kunstig heller enn naturlig seleksjon. Med andre ord, hunden som den fremstår i dag er i høy grad en slags teknologi utviklet av mennesker like mye som en biologisk art frembrakt av evolusjon og naturlig utvalg.

Denne utvalgsprosessen kan tydelig ses i den genetiske forskjellen mellom hunder og ulver. Forskningen viser at den faktisk er svært liten, og at det bare er noen få gener der det er betydelig variasjon – et resultat av de valgene mennesket har gjort. I hovedsak dreier det seg om gener som regulerer følelseslivet og styrer hvordan dyret oppfører seg i en konfrontasjon. Der hunden viker unna og unngår å bite, har ulven fortsatt drapsinstinktet (og er redd for mennesker). Beklageligvis finnes det noen hunderaser der denne prosessen delvis har blitt reversert, slik at mennesker har produsert dyr som kan være farlige for andre mennesker.