Hunden – dens historie

Hva er en hund, egentlig? Vi kjenner jo hundene som husdyr og menneskets venner, men opprinnelig var de rovdyr – akkurat det samme kan for øvrig sies om katter. Hundens nærmeste slektninger i dyreriket er dingoen og ulven, og dernest coyoten (prærieulv). I tillegg er hunden i ganske nær slekt med sjakalen!

dogHundedyr som var forfedrene til dagens hunder og ulver har sin opprinnelse omtrent 50 millioner tilbake i tid. Lenge mente biologene at hunden ikke egentlig var en art i seg selv, men en underart til ulven. Nyere forskning har gitt oss et klarere bilde av ulven og hundens nærmeste stamfar, som må ha vært et stort hundedyr som lignet mest på en ulv. Dette dyret levde etter alt å dømme i Europa, men er nå forlengst utdødd. Det viser seg også at hunden og ulven er separate arter, og at det nære slektskapet mellom de to er et resultat av hybridisering, det vil si at de to artene har parret seg med hverandre mange ganger i årtusenenes løp. Likeledes viser det seg nå at også dingoen er en selvstendig art, ikke en underart av ulv som man tidligere hadde trodd.

Alt dette betyr at hunden er en selvstendig, men ikke helt separat art. Snarere er det slik at dagens hunder er hybrider, blandinger av den opprinnelige hunden med andre, nært beslektede arter som ulv, prærieulv, sjakal og dingo. Derfor finner man også spor av disse krysningene i DNA-et til dagens hunder.

Arkeologiske funn viser at det fantes tamhunder allerede for 30 000 år siden. Hunden som ble funnet i Belgia er klart forskjellig fra en ulv i flere henseende, ganske stor og robust, og kan ha hatt svære byttedyr som moskus og villhest. Andre funn viser at mennesker allerede for tusenvis av år siden ble begravd med sine hunder, hvilket forteller oss noe om et nært forhold mellom de to artene.