Domestisering – hvordan hunden ble tam

Det har vært vanlig å anta at hunden og mennesket begynte å leve sammen for ca. 10 – 15 000 år siden, det vil si fra det tidspunktet mennesket mer allment begynte med jordbruk og dyrehold. Nye funn tyder imidlertid på at det kan ha vært mye tidligere grupper av mennesker som domestiserte hunden. Noen forskere mener at det kan ha skjedd allerede for mer enn 30 000 år siden! Dette kan imidlertid ikke fastslås med noen særlig grad av sikkerhet ennå. Det som nå synes ganske klart er at hunden trolig ble domestisert i Midtøsten, ikke i Kina som mange tidligere trodde.

how the dog was domesticatedNår to arter lever sammen, er det som regel fordi begge har nytte av det. Hundedyr fikk betydelige fordeler av å leie i en menneskeleir – sikkerhet, tilgang på mat, mindre anstrengelse og forbedrede muligheter til å formere seg. Mennesker står oppreist og har fargesyn, noe som ga dem evnen til å oppdage rovdyr og andre farer som hundene ikke selv kunne få med seg. Menneskets bruk av teknologi ga også hunden fordeler, blant annet fordi de kunne drepe store rovdyr og bruke ild til forskjellige formål.

Likeledes hadde mennesket stor nytte av hunden. Fra et tidlig tidspunkt valgte menneskene bevisst de minst aggressive hundedyrene, de som ikke ville utgjøre noen fare i menneskets “flokk”. Som flokkdyr hadde hundene allerede utviklet god sosial intelligens, som de brukte til å forstå og fortolke menneskets kroppsspråk og tale. Hunden kunne derfor læres opp til ulike oppgaver, og var i tillegg leken og kjærlig, hvilket bidro til å bygge gode relasjoner med menneskene.

I den gamle jegerkulturen til mennesket var hunden til stor nytte i jakten, og kunne i tillegg brukes som pakkdyr og til vakthold. Utviklingen av husdyrhold av for eksempel sauer ga hunden nye, viktige oppgaver som den også skjøttet vel.